952 97 000 hjelp@ddv.no

DDV Sikkerhetsteam

DDV Drift har startet arbeidet for å få etablert en gruppe som skal koordinere data- og informasjonssikkerhetsarbeidet.