952 97 000 hjelp@ddv.no

DDV leder innføringen av SvarUt

Fra April 2016 begynner kommunene i DDV å sende posten digitalt. Innbyggerne velger selv i hvilken digital postkasse de ønsker å motta posten fra kommunen.