Kick-off ny ERP-løsning

2-3. mars var det kick-off for ny, felles ERP-løsning for DDV-kommunene. EVRY er valgt som leverandør med løsningen Unit4 Business World.