Inkludering i DDV Drift

Inkludering i DDV Drift

DDV deltok på et seminar arrangert av NAV på Buen i Mandal den 29. september 2016 for å snakke om vårt arbeid i forhold til inkludering.