Grønn IKT / resirkulering

DDV har på vegne av alle DDV-kommunene inngått en avtale om avhending av brukt datautstyr. Det er ingen kostnader for kommunene forbundet med denne ordningen.