952 97 000 hjelp@ddv.no
Opplæringsvideoer for «Nye DDV»

Opplæringsvideoer for «Nye DDV»

I forbindelse med DKP-prosjektet der vi legger om DDV-kommunene til nytt domene, samt flytter alle programmene til felles portal, har vi utarbeidet fire opplæringsvideoer.

DDV setter brukeren i fokus

DDV setter brukeren i fokus

Domenekonsolideringsprosjektet (DKP) innebærer at alle brukere vil få Windows 10 og Office 2016, samt at programmer gjøres tilgjengelig lokalt på PCen og via felles portal.