952 97 000 hjelp@ddv.no

Plan, bygg og geodata

Kompetansenettverket for fagområdet Plan, bygg og geodata jobber for å finne felles digitale løsninger for DDV-kommunene innenfor arbeidsområder som:

  • byggesaksbehandling
  • planbehandling av kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplan
  • kart
  • matrikkel

Digitaliseringsmål:

  • Fremtidsrettede løsninger for selvbetjening, forenkling og samhandling
  • ​Alle nødvendig informasjon er digitalisert ​
  • ​Bruk av nasjonale fellesløsninger på området​
  • ​​​Økt kartsamarbeid i kommunene

Deltakere:

Håkon Heddeland, Marnardal kommune (leder)
Glenn Anderson, Mandal kommune
Jan Hornung, Farsund kommune
Steinar Ness, Flekkefjord Kommune
Chris Michelsen, Kvinesdal Kommune
Kjersti E. Skiple Verdal, Lindesnes Kommune
Jan Terje Ågedal, Audnedal kommune
Tiril Bakke, Hægebostad Kommune
Astrid Marie Engeli, Åseral kommune