952 97 000 hjelp@ddv.no

Økonomi, HR og lønn

En kommune forvalter store verdier og har mange ansatte innenfor de ulike tjenesteområdene kommunene leverer. Å ha velfungerende administrative støttetjenester er viktig for at apparatet skal fungere og at verdiene forvaltes på en optimal måte.

Kompetansenettverket for Økonomi, HR og lønn har i 2017 hatt hovedfokus på implementering av ny ERP-løsning (økonomi, HR, lønn, innkjøp) for alle ni kommunene i DDV-samarbeidet. Dette innebærer på sikt felles arbeidsprosesser og at ressursene i mye større grad kan benyttes på tvers. En effekt av dette vil være bedre forvaltning og utnyttelse av kommunens ressurser.

I 2018 planlegges nye løsninger for HR-området som rekruttering og kompetanse- og medarbeideroppfølging. Digitalisering, endring av arbeidsprosesser og gevinstrealisering er fokusområder i prosjektgrupper som utnevnes av kompetansenettverket.

Brukervennlige løsninger for selvbetjening, betaling og innsyn til egne data er eksempler på prioriterte digitaliseringmål for ERP-området.

Kompetansenettverket møtes 4 ganger i året og består av linjeledere innen administrative støttetjenester, eksempelvis kommunalsjef økonomi og personalsjef.

Deltakere:

Sonja Svardal, Marnardal kommune (leder)
Kristine Valborgland, Audnedal kommune
Olaf Eikeland/Anita Ore, Farsund kommune
Dag Ivar Staurseth, Flekkefjord kommune
Nils Olav Dunsæd, Hægebostad kommune
Ove Ege, Kvinesdal kommune
Elin Rugland Falkum, Lindesnes kommune
Anita Grønås, Mandal kommune
Unni Bertsen, Åseral kommune