952 97 000 hjelp@ddv.no

Digital dialog

Nasjonale føringer sier at innbyggere og næringsliv skal få et digitalt førstevalg for kommunikasjon med forvaltningen.

Kompetansenettverket for digital dialog arbeider med nye nettsider for kommunene, med vekt på utforming og innhold. Nettsidene bygger på felles plattform, som forenkler vedlikehold og videre utvikling.

Utarbeiding av selvbetjeningsløsninger for innbyggere, næringsliv og ansatte vil ha fokus fremover. Dette skal gi rask tilgang til relevant informasjon og innsyn til egne data.

Digitaliseringsmål i DDVs digitaliseringsstrategi 2018-2020:

  • Tilgjengelig kommune 24/7
  • Selvbetjente innbyggere, næringsliv og ansatte
  • Rask tilgang til relevant informasjon
  • Én henvendelse, et svar
  • Være tilstede der innbyggeren er

Deltakere:

Malene Danielsen, Flekkefjord kommune
Hallgeir Fiddan, Audnedal kommune
Jorunn Syversen, Farsund kommune
Aud Kirsten Nøkland, Hægebostad kommune
Hege Fåland Ludvigsen, Kvinesdal kommune
Karina Hillesund Larsen, Lindesnes kommune
Trine Bydahl Gulbrandsen, Mandal kommune (leder)
Gudrun Røssehaug, Marnardal kommune
Ann Kristin Tollefsen, Åseral kommune