952 97 000 hjelp@ddv.no

IKT-kontakter

Vi i DDV drifter datamaskiner, servere og fagsystemer i de ni samarbeidende kommunene. I tillegg tilbyr vi brukerstøtte for ansatte og elever. Alle henvendelser om brukerstøtte kan rettes til DDV Brukerhjelp.

I grensegangen mellom DDV og kommunene vil det være oppgaver som det er hensiktsmessig at kommunene utfører selv. Disse oppgavene vil endre seg over tid og i takt med innføringen av Samarbeidsavtalen.

Begrepet «IKT-kontakt» benyttes for å beskrive den/de som på den enkelte enhet/bygg/lokasjon utfører disse enklere oppgavene. Med «IKT-kontakt» forstås en person som DDV kan henvende seg til som kundekontakt. Kommunene organiserer utførelsen av oppgavene slik de selv mener det er mest hensiktsmessig.

DDV fører en oppdatert liste over kommunenes IKT-kontakter for de kommunene som har utnevnt personer i denne rollen. Dette gjøres for å kunne tilby nødvendig opplæring og for å kunne ta kontakt ved behov for feilsøking på teknisk utstyr.

Oppgaver som utføres av kommunene:

  • Bestemme antall og detaljer rundt innkjøp av IKT-utstyr i samarbeid med DDV
  • Projektorer, elektroniske tavler og skrivere/multifunksjonsmaskiner
  • Kontaktpunkt mot leverandører av utstyr som kommunen har egen driftsavtale med, for eksempel multifunksjonsmaskiner
  • Oppkobling av pc, skjerm, mus/tastatur o.l. ved flyttinger eller nyansettelser
  • Retur av utrangert IKT-utstyr til resirkulering
  • Bistå DDV i feilsøking på teknisk utstyr (ved forespørsel) og tilrettelegge for re-installasjon av pc-er med feil
  • Innkjøp og forvaltning av mobiltelefoner – DDV hjelper med føringer/prosesser og felles avtaler med leverandører
  • Bistå elever med supporthenvendelser til DDV

Både DDV og kommunene er avhengige av at grensesnittet fungerer på en god måte, og en forutsetning for å lykkes er å ha overensstemmende forventninger. Et godt samarbeid vil gi gevinster i form av god ressursutnyttelse og økt tjenestekvalitet.