952 97 000 hjelp@ddv.no

DDV Digitaliseringskonferanse 2024

Farsund Resort, 14. – 15. mars

PROGRAM

Dag 1, torsdag 14. mars

08:30 – 09:00 Registrering
09:00 – 09:10 Velkommen v/ Olaf Eikeland, styreleder DDV 
09:10 – 09:30 Status fra DDV v/ Odd-Lasse Worum, daglig leder DDV
09:30 – 09:45 Presentasjon av kandidater til DDVs Digitaliseringspris
09:45 – 10:15 Det er organisering, ikke organisasjon, som setter brukeren og samfunnsutfordringen i sentrum v/ Knut Lindland, fylkesdirektør innovasjon og organisasjonsutvikling Agder fylkeskommune
10:15 – 10:30 Pause  
10:30 – 12:00 Innovasjon og endringsvilje v/ Sjur Dagestad, Innoco
12:00 13:00  Lunch
13:00 – 13:45 Presentasjon av ny nasjonal Digitaliseringsstrategi v/ Tomas Norvoll, statssekretær Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
13:45 – 14:00 Livshendelse alvorlig sykt barn v/ Flekkefjord kommune
14:00  14:45 Hvordan få opp fart på digitaliseringen? v/ Sverre Lunde, Riksrevisjonen 
14:45  15:00 Pause
15:00 – 15:30 Digitalisering av FDV-dokumentasjon ved hjelp av kunstig intelligens v/ Richard Roaldsøy, ITB-koordinator Stavanger kommune
15:30 – 16:00 Krav til endring i industrien v/ Lill Hege Hals, direktør Aludyne i Farsund
16:00 – 16:30 Paneldebatt: Skal vi få til et digitalt løft, så må alle med. Hvordan få dette til? 
19:00  Festmiddag

 

Dag 2, fredag 15. mars

 

08:30 – 08:40 Presentasjon av nytt Personvernombud v/ Janne M. Heddeland
08:40 – 09:00 Informasjonssikkerhet: Tingenes tilstand. Ny EU-standard for informasjonssikkerhet.
09:00 – 09:45 Den største forvaltningsreformen i moderne tid. Føler dere at dere har den kompetansen dere trenger? Mål om å bli enige om tema for videreutvikling v/ Jens Nørve, Digdir
09:45 – 10:15  Modernisering av Altinn, v/ produktgruppeleder Finnur Olafsson, Digdir.
10:15 – 10:30 Pause
10:30 – 11:15 Offentlige anskaffelser: muligheter og krav til klima- og miljøhensyn. v/Sturle Hamre, daglig leder OFA
11:15 – 12:00 Nytt utviklingsselskap i KS – hva betyr dette for kommunene? v/ Sidsel Nordhagen, KS
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 13:15

Eksempler på aktiviteter i DDV innen kunstig intelligens:  ChatGPT/OpenAI, Copilot,  servicehenvendelser.

13:15 – 14:45

Kunstig intelligens – What’s in it for me? Om muligheter, praktisk utnyttelse av KI og juridiske spørsmålv/ Salvador Baille, daglig leder Intelis
14:45 – 15:00 Oppsummering v/ Olaf Eikeland,  
15:00   Avreise