952 97 000 hjelp@ddv.no

DDV Digitaliseringskonferanse 2023

Lindesnes havhotell, 14. – 15. mars

PROGRAM

Dag 1, tirsdag 14. mars

09:00 – 09:30  Registrering
09:30 – 09:40  Velkommen v/ Olaf Eikeland, styreleder DDV 
09:4– 10:00  Status fra DDV v/ Odd-Lasse Worum, daglig leder DDV
10:00 – 10:15 Presentasjon av kandidater til DDVs Digitaliseringspris
10:15  10:40 

Innlegg fra vinner av digitaliseringsprisen i 2021: Kvinavita – to år etter v/Svein Skårdal og Torhild Kvinlaug, Kvinesdal kommune 

Vi får et gjensyn med KvinaVita i Kvinesdal, vinner av DDVs digitaliseringspris på 2020-konferansen.  Hva har skjedd av spennende initiativer de siste årene? 

10:40 – 11:00 Pause  
11:00 – 11:30 

 Sammen i Utvikling (SiU) v/ Heidi Henanger Haven, Lindesnes kommune

Lindesnes kommune skal gjennom utvikling- og forbedringsprosjektet SiU finne smartere måter å jobbe på som gjør kommunen rustet til å møte fremtidens utfordringer og fortsatt levere gode tjenester til innbyggerne. Vi får en presentasjon av endringsarbeidet så langt og planer fremover.

11:30 – 12:00 GE på Spangereid er på en digital endringsreise. Digitaliseringsdirektør Jens Kjos-Hanssen vil dele erfaringer om bruk av dataanalyse i dette arbeidet. 
12:00 13:00  Lunch
13:00 – 14:00 

Informasjonssikkerhet og personvern – investering i kvalitet v/Harald Thorbjørnsen, KiNS  
Informasjonssikkerhet og personvern er byggesteiner for digitaliseringen i kommuner og fylkeskommuner og en styringsparameter for kvalitet. På hvilken måte da og hvordan ta tak? 
 
Barnas skoledag blir stadig mer digitalisert. Hvilke personvernutfordringer innebærer dette, og hva kan kommunene, i samarbeid med DDV, gjøre? Lindesnes kommune og DDV har i høst og vinter deltatt i KS’ SkoleSec regionale veiledningsprogram.  

Personvern i skolen – Hvem passer på barna? Guro Gidske, personvernombud

Personvern i skolen – Eier, leder, lærer, foresatt – hvem kan hva og hvorfor?  Annika Akselsen, Lindesnes kommune  

14:00  14:30 

Beredskap v/ Tord Lindelid, Statsforvalteren

 Beredskap er en viktig del av samfunnsplanleggingen. Vi trenger planer for å håndtere kriser og må øve på dette. Tord Lindelid gir en overordnet status fra beredskapsøvelsene i kommunene. Erfaringer fra kommunene.

14:30  14:45  Pause
14:45 – 15:45

Aktuelle nasjonale digitaliseringsinitiativer og løsninger v/ Digdir 

 
Nasjonale samhandlingsløsninger – viktigere enn noensinne! Mari Jøndahl – Fagdirektør Marked 

Tøffere økonomiske tider, endret trusselbilde og stadig økt digitalisering. Utvikling og bruk av fellesløsninger blir stadig viktigere for å støtte de digitaliseringsbehov hele offentlig sektor har. Vi vil fortelle om de viktigste områdene vi jobber med i 2023.   

eInnsyn – innsyn i offentlig saksbehandling. Bodhild Cirotzki – Seniorrådgiver 

Åpenhet og tillitt er viktige for offentlig forvalting. Hvordan kan eInnsyn bidra til dette? Hvordan kommer du i gang i egen virksomhet. Vi gir nyttige tips og viser erfaringer fra andre virksomheter.  

15:45  16:30 

Paneldebatt: Innsyn og åpenhet – personvern 

Kort innlegg fra paneldeltakerne:

  • Digdir  – Mari Forberg Jøndahl/Bodhild Therese Cirotzki
  • Presse – Liv Iren Hognestad, NLA-høyskolen. Journalistikk…
  • Personvernombud – Guro Gidske
  • Kommune – Olaug Aase Sindland, Kvinesdal kommune
16:30  Påminnelse om Digitaliseringsprisen
Avslutning dag 1
Rundstykker og drikke tilgjengelig
19:00 

Festmiddag

Tale v/ Torbjørn Klungland

Kåring av DDVs Digitaliseringspris.

 

Dag 2, onsdag 15. mars

 

08:30 08:45  Introduksjon til dagens program, påminnelse om digitaliseringsprisen. 
08:45 – 10.00 

Å leve og jobbe i endring v/ Tor Åge Eikerapen

En urolig verden, digitalisering og økende krav til effektivitet fører til store endringer i måten vi jobber og lever på. Alle må forholde seg til kontinuerlig endring som den nye normalen.
Tor Åge Eikerapen vil med faglig tyngde og humor gi et foredrag om endringens psykologi og hva som skal til for å skape endring som gir effekt, samtidig som motivasjon og arbeidsglede blir ivaretatt.

10:00 – 10:30 Pause m/frukt. Mulighet å besøke stands
10:30 – 11:00  DDV, presentasjon fra avdelingene 
Service, Infrastruktur og løsninger, Strategi og innovasjon
11:00 – 11:30  Start-up labs v/Ole Henrik Golf
Ole Henrik har lang erfaring med å tilrettelegge for startups i regionen, og er selv gründer. Han har bidratt med alt fra kontorer og fellesskap til utvikling og nettverk. Nå vil han dele sine erfaringer fra startup-miljøet på Sørlandet. Han vil komme med sine betraktninger om hvordan kommunene bør ta en større del av startup-scenen, og hvordan kommunene som tør vil tjene på det.
11:30 – 12:00 Senter for innovasjon (SinPro) v/Atle Homme, daglig leder 
Innlegget gir eksempler på spennende digitaliseringstiltak i medlemsbedriftene samt pågående og planlagte aktiviteter i SinPro.
12:00 – 13:00  Lunch
13:00 – 13:40 

Sammen om digitalisering v/Ann-Helen Moum, digitaliseringssjef Kristiansand kommune.

Vi får en status fra arbeidet i DigiAgder, med presentasjon av felles aktiviteter og prosjekter. Alle kommunene har deltatt i Kompetanseprogram for digital transformasjon. Ann-Helen oppsummerer erfaringer og plan videre.

13:40 – 14:15 

Pilot Digital hjemmeoppfølging Telesår v/Camilla Gabrielsen, Farsund kommune  

Farsund har over mange år hatt fokus på utnyttelse av teknologi for god hjemmeoppfølging. Pilotprosjektet DHO Telesår, som er et samarbeid mellom kommune, sykehus og fastleger, inngår som delprosjekt i Innovasjonspartnerskap for velferdsteknologi.  

14:15 –14:50 

Innbyggeren i fokus – fra mål til konkrete tiltak 

  • Innbyggerforum v/Nina Nissestad, Kvinesdal kommune 

Kvinesdal kommune har etablert et innbyggerpanel for økt medvirkning fra innbyggerne. Vi får høre om kommunens erfaring med bruk av innbyggerpanel i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og involvering fra innbyggerne. 
 

  • Digitalt utenforskap v/Aina Vibeke Larsen Røksland, Lindesnes kommune 

Personer har ulike forutsetninger for digital deltagelse. Hvordan motvirke digitalt utenforskap? I innlegget får vi eksempler på tiltak som Lindesnes kommune er i gang med og planlegger fremover. 

 

14:50 – 15:00 Oppsummering v/ Olaf Eikeland,  
15:00   Avreise