952 97 000 hjelp@ddv.no

DDV Digitaliseringskonferanse 2022 

Lindesnes havhotell, 3-4. mars

PROGRAM

Dag 1, torsdag 3. mars: Digital transformasjon

09:00 – 09:30  Registrering
09:30 – 09:40  Velkommen v/August Salvesen, styreleder DDV 
09:40– 10:00 

Status fra DDV

Odd-Lasse Worum forteller om reisen DDV-samarbeidet har vært gjennom fra oppstart og veien videre. 

10:00 – 10:20 

Den nye digitale hverdagen og den digital lederrollen v/Kåre Einar Larsen

I DDVs digitaliseringsstrategi pekes det på at lederne må ta den digitale lederrollen. Kåre Einar Larsen, kommunedirektør i Åseral vil gi oss sine tanker rundt hva dette betyr for kommunale ledere og hvilke endringer som kreves.  

10:20  10:30  Pause
10:30 – 12:00 

Digitalisering og bærekraftig endring v/Tonje Elisabeth Aarøe

Tonje Elisabeth Aarøe har lang erfaring fra internasjonale selskaper som Microsoft og Google. Hun vil i foredraget gi inspirasjon og praktiske råd om hvordan lykkes med endringsprosjekter som skaper varige og bærekraftige resultater. 

12:00 13:00  Lunch
13:00 – 13:45 

Innlegg fra statssekretær Gunn Karin Gjul (Ap) – ansvar for digitalisering og elektronisk kommunikasjon, Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)

Hvilke fokusområder har den nye regjeringen for digitalisering, og da spesielt digitalisering i kommunene? 

13:45 14:25 

Endringsreisen i NAV v/Bente Lønnquist Busch

Bente Lønnquist Busch, som er avdelingsdirektør for tjenesteplattform i NAV, forteller om arbeidet med å få raskt på plass brukertilpassede løsninger og tjenester under korona-pandemien. Hva krevdes av omstilling, og hvilke erfaringer kan man ta med seg videre? 

14:25 – 14:40 

Presentasjon av kandidater til DDVs Digitaliseringspris 

14:40  15:15  Pause m/litt å bite i
15:15 16:00 

Nasjonale fellesløsninger og verktøy for digitalisering  v/Olav Skarsbø

Olav Skarsbø fra Digitaliseringsdirektoratet (DigDir) vil informere om noen av våre nasjonale fellesløsninger, arbeidet med sammenhengende tjenester og livshendelsene i regjeringen og KS sin felles digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Vil dette gi bedre innbyggertjenester og hvordan involveres kommunene i arbeidet?

16:00 16:30 

Personvern og informasjonssikkerhet – en forutsetning for digitalisering i offentlig sektor v/ Guro Gidske

Digitalisering krever gjennomgripende endringer i måten offentlig sektor utfører sine oppgaver på, og dermed hvordan man sikrer og forvalter dokumentasjon. DDV-kommunenes personvernombud Guro Gidske deler tanker om hva som må til for at vi skal kunne ivareta innbyggernes rettigheter i digitaliseringsprosessen.

16:30  Oppsummering fra dag 1 + litt å bite i
19:00 

Festmiddag

Tale av Dagfinn Lauvsland, «DDV-samarbeidets far».

 

Dag 2, fredag 4. mars: Sikkerhet og samarbeid

 

08:30 08:45  Introduksjon til dagens program, påminnelse om digitaliseringsprisen. 
08:45 – 09.15 

 Informasjonssikkerhet i kommunene v/Suhail Mustaq og Christian Sørby Larsen

Suhail Mustaq leder SNIP, strategisk nettverk for informasjonssikkerhet i KS, der DDV også deltar. Pågående arbeid i SNIP blir presentert. I tillegg får vi høre om prosjektet Skolesec, som skal styrke arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet knyttet til digitalt læringsmiljø. Prosjektleder Christian Sørby Larsen vil fortelle om initiativet som skal styrke arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet knyttet til digitalt læringsmiljø.

09:15 – 09:45 

Utbredelse av 5G – muligheter og utfordringer for kommunene v/Tor Jørgen Bergbye

Tor Jørgen Bergbye, seniorrådgiver i NKOM, vil presentere en overordnet vurdering av risiko knyttet til ekomnett, og gi råd til sikkerhetsarbeidet som må gjøres ved digitalisering av tjenester. Hva introduseres av potensialer og nye elementer på sikkerhet i 5G-samfunnet? 

09:45 – 10:15  Pause m/frukt. Besøke stands med presentasjon av prosjekter.  
10:15 – 10:45 

Sikker digitalisering» …hvor forebyggende sikkerhetstiltak må være en prioritet…  v/Harald Torbjørnsen, KINS

I innlegget til Harald Torbjørnsen blir både trusselbilde, konsekvenser, utfordringer, behov og muligheter tatt opp, i tråd med tilbakemeldinger fra våre medlemmer, partnere og viktige prinsipp som KiNS alltid har forfektet. 

10:45 – 11:10 

 

11:10 – 11:30

Fremtidig utvikling av fellesløsninger fra KS v/Astrid Øksenvåg

Astrid Øksenvåg, leder innen strategisk IKT og digitalisering i KS, gir eksempler på nasjonale fellesløsninger som støtter helhetlige kommunale innbyggertjenester.  Det skal etableres et nytt driftsselskap, hvordan vil kommunene merke dette? 

Steinar Eilertsen og Magnus Mork deltar fra KS Agder. Et sentralt initiativ er etablering av DigiAgder. Ann-Helen Moum, leder i DigiAgder, vil gi en status på arbeidet så langt og informere om kompetanseprogrammet som alle Agder-kommunene deltar i.  

11:3012:00 

Bruk av IOT i kommunale tjenester  v/ Christos Erich Maier Tziotas

Christos Erich Maier Tziotas, digitaliseringsagent i Lillestrøm kommune, gir eksempler på bruk av sensorteknologi og dataanalyse for proaktivt vedlikehold innen vann- og avløp. Christos peker også på praktiske utfordringer og tiltak for å møte disse.   

12:00 – 13:00 

Lunch

13:00 – 13:45 

Digitaliseringsstrategien for DDV-samarbeidet: Fra ord til handling. 

Vi går gjennom sentrale digitaliseringsmål og aktuelle prosjekter for 2022.

  • Innledning, kort om strategien og handlingsplan   
  • Sikkerhetsarbeid i DDV-samarbeidet
  • Digital samhandling og opplæringsportalen   
  • Ny saksbehandlingsløsning for DDV  
  • IST, innføring av nye moduler for dialog hjem-skole/barnehage   
  • Nytt geodata-system  
  • EveryOne – løsning for ansattadministrasjon   

13:45 – 14:15 

Kåring av DDVs Digitaliseringspris 

14:15 –14:30  Oppsummering v/August Salvesen, styreleder DDV   
14:30   Avreise